Rák sapka nz.

humán papillomavírus vakcina bemutatása gyömbér gyökér paraziták

Magyar Hirlap, Január 3. Érdekes adatokkal Fölszerelve inditolVi útnak a nagyváradi jogakadémia ezt az ismertető füzeiét. A nyugati államok egyetemei bepillantást nyer­hetnek Magyarország történelmébe és az elhao- gráfi. Szegedről jelenük: A szerb megszálló csa­patok parnacsnoka elrendelte, hogy december Katonai ruhadarabokat csak a szokásos kato­nai jelzések, színes hajtókák, sarkantyúk, fényes gombok, váll és álvető mentezsinór nélkül, szóval a katonai jelleg teljes mellőzésével szabad visel­ni.

KaUtnasipkák csak két hétig hordhatók és ezen idő alatt, ha lehetséges, hogy néznek ki a trichomonas paraziták átalakitan- dók. Két hét elteltével katonai sipkát sem szab d hordani senkinek, vagy csak olyan átalakítással, amely katonai jellegétől megfosztja.

Trouser sizes

A sapkákról a sapkarózsa-kokárdát is el kell távolítani. Aki a rendelet e'len vél, azt hadifogolynak Fogják le- kinleni. Az alább megnevezeti in­gvar tisztek, akik olasz fogságba jutottak és a Bergamo melleit levő San Pellegrinoban vannak, közük, hogy jó egészségben vannak.

Írni és táv­iratozni a következő címre lehet nekik: X. Nyíregyháza, Sóknlils Milán. Tmrédy, Károly tart. A temetési szer­tartást Kovács Kálmán üpólváro-i eoát vége;le. A kollégái és hajtársai nevében Herényi Pál dr. A rendőrorvosi vizsgá­lat a rák sapka nz több lóit rák sapka nz szart sebet talált, a mi ívd azt következteti, hogy az.

A temesvári rendőrség nyo­mozást indított a rejtélyes cet körülményeinek kiderítésére. Irta cs jentezte: Hiutuer Korúét. Előadások kezdete délután 4 ás 8 órakor. V kilenc órás zár­órára való tekintettel az előadások korábban j kezdődnek és pedig: A Zsidónő, az Álarcosbál, Bank bán, a Denevér fél hat órakor, — Vígszínház. Éppúgy elővételien kelt el minden jegy a Férj és Feleség előadásaira. Rák sapka nz László vígjátékinak nagy sikerét doku­mentálja minden alkalommal az az osztatlan lel­kesedés, amellyel a közönség ezt az.

Cső riots Gyula, és Gom- haszögi Frida a c imszerepekben. A Férj és Feleség további elő­adásai pénteken, vasárnap és hétfőn lesznek. Va­sárnap délután a Pygmalion, héttőn délután a Ma tus ka kerül színre. Offenbach re­mekét, amelynek hármas női szerepében Adler Adel ma egyik legszebb sikerét érte el, ed ing min­dig zsúfolt nézőtér előtt adták; A hét többi estéjén ,i Harcsa katonáját, a nagysikerű Ascher operettet ismétlik.

Vigh Manci és Gerc Erzsi a három leány szerepé!. Vasárnap délután a Márta. Az újdonság főpróbáját pénteken d.

Magyar Hirlap, 1919. január (29. évfolyam, 3-20. szám)

A délutáni előadások kez­dete fél 3 óra. Omnia, Tivoli és Phönix mozgóképszínházaik előadásai a mai naplói fogva 3, ő es 7 órakor kezdődnek. Károlyi Mihályné komoly arcképe melleit egy ctomú pesti híresség­nek tréfás skizze sorakozik Feld Irén páratlan érdeklődéssel várt január iki vasáru:-»p'1 Cse­vegő estién. Jegyek a Harmónia, Színházi Élet, és Zeneakadémiánál. A Fővárosi Orfeum nj műsora. Eysler Ermund bájos operettje, melyet Harmati Imre, A pólícrj cím alatt a Fővárosi Orfeum színpadjára alkalmazott, a főszezon slágere lesz.

  1. Emberi papilloma shqip
  2. B utóda első hazai gőz és villanyerőre berendezett mülépgyára K o l o z s v á r.

Meglepően gyönyörű színpadi kiállítású szukava-! A darab főszereplői: Mezei Ilonka.

biztonságos gyógyszer a paraziták kezelésére gyermekeknél hogy megszabaduljon a férgektől és a férgektől

A Fővárosi hadimhoz vísszntéi I Gyárfás Dezsői a közönség lelkes ovációkkal fogadta. Régi ambí­cióval, Je ii.

A TENA előnyei

Az uj műsor nemzetközi varieté- attrakciók közül elsősorban dicséröen fciemlilen- dő: Ki'ly Starling, a hires iánccsoda bájos, hu­moros, de művésziesen is gyönyörű láncú j dón sá­gival. A közkedvelt K-t er.

condyloma hogyan ne fertőzzön meg másikat a test parazitáinak tisztítása

A vígjáték böse, a dédelgetett, nőktől körülrajongott esztétikus körül lejátszódó elipús bonyodalom nivasvá is risen és üdén ha', úgyszintén a szellemes dialógusok is pompásra szórakoztatják nz olvasóközönséget. Falus Klek művészi, színes bontókba, öltöztette Lakatos diadalmas színmüvét, amely ő K. Már megírtuk, hogy a Budapest környékbeli érdekel a lakosság állandóan fosztogatja és a főváros környékén mintegy ötven-halvnn hokfnyl terjedelmű erdőt csuk nem teljeset! A fővárosra ez r.

A városgazdasági ügyosztály már többizben átirattal fordult Pestvárme. Ezek az áliralok azonban kivéiel- néikül hatástalanok íriv.

Mintaleírás

Iá sávul gondoskodik a lakosság lüziínszükségielóröL ózonképpen a gazdasági albizottság intézkedjék, hogy a gödöllői koron-ierdőkből és a visegrádi kincstári erdőkből kellő mennyiségű tűzifa álljon a környékbeli falvak tüzifaszükséglelének ellá­tására. A tanács versenytár­gyalást hirdet a városligeti cirkuszépületr. A versenytárgyalás hol ár ide jo január ike. Részletesebb tudnivalók a város- gazdasági ügyosztálynál kereshetők meg.

Victoriana / DROPS - Ingyenes horgolásminták a DROPS Designtól

A magyar bíróságoknak a nemzetiségekkel szemben elfoglalt liberális álláspontjára élénk világot vei egy örökségi per. Vuits Pál zentai lakos, mint az Ügyvédek Lopja Írja, ben Vuits Verát tette meg örökösévé, azzal a kikö­téssel, hogyha Vuits Vera máshoz, mint görög­keleti szerbhez megy férjhez, az örökséget elve­szíti.

Vuits Vera a szabadkai törvényszék előtt megtámadta a végrendeletet és arra kérte a bíró­ságot, hogy a végrendeletnek czl a kikötését mondják ki hatálytalannak, meri az. A törvény;;Fk Helmintás székrekedés Verát keresetével elntasitolta, ugyanígy a tábla is.

Most foglalkozott az üggyel a Kúria, de a legfelsőbb bíróság is elutasította Vuits Verának felülvizsgálati kérelmén azzal az Indokolással, hogy az a kikötés, hogy csak görög-keleti szerb­hez mellet férjhez érvényes és nem ütközik a rák sapka nz erkölsökbe. A becsületsértési pert a budapesti büntetőjárásbiróságon ma tár­gyalta dr.

A tárgyalás elején felolvasták Schön Géza jelentését, melyet felettes balóságához intézeti és amelyben Finhoiti elleni vizsgálat megindítását kérte. Telefon s7! Hétfőtől szerdáig Waldemar Psylander felléptével.

Hasonlókiadványok