A szalag átfogó leírása

Erős tapadású ragasztószalagok

a szalag átfogó leírása

Leírása[ szerkesztés ] A búzakoszorút balról piros-fehér-zöld, jobbról vörös színű szalag fonja át. A pajzs fölött középen elhelyezett ötágú vörös csillag aranyszínű sugarakat bocsát a mezőre.

a szalag átfogó leírása

Ez utóbbi népszerűsége őszén olyannyira osztatlan volt, hogy még a november 4-i szovjet fegyveres beavatkozás eredményeként hatalomra jutott Kádár János is a Kossuth-címer államcímerkénti megtartása mellett nyilatkozott egy ideig.

De nem sokáig.

A fal és a csempe nem sérül, az adagoló pedig bármikor eltávolítható, ragasztómaradványok nélkül. Egy új BK20 adapterrel új helyre rögzíthető. A króm és a homokfúvott üveg gyönyörű összhatást ad.

A hatalmukat restauráló kommunista erők ben Légrády Sándor grafikusművésszel újabb, az ő eszméiket tükröző államcímert terveztettek, amely nyaráig szimbolizálta Magyarországot. A heraldikai szörnyszülött es államcímerhez képest az új jelkép szakmai szempontból kétségtelenül nagy lépést jelentett előre, mert vörössel, fehérrel és zölddel vágott tárcsapajzsa révén szigorúan vett címertani értelemben is címernek volt tekinthető, ellentétben a Rákosi-címerrel, amelynek nem volt pajzsa.

a szalag átfogó leírása

Sisakdíszeként a kommunista szimbólumot, a lebegő ötágú vörös csillagot szerepeltették, a pajzsot jobb oldalon nemzetiszínű, bal oldalon vörös szalaggal átfogott sárga búzakoszorú-kartus környezte. E címer szimbolikája meglehetősen egyszerű volt: a kor hivatalos ideológiájának megfelelően a pajzstartóként alkalmazott a szalag átfogó leírása a parasztságot, a sisakdíszként szereplő ötágú vörös csillag az ország kommunista jellegét és egyben a munkásságot volt hivatva megjeleníteni.

A kommunista hagyományokra és nemzetköziségre utalt a jobb oldali búzakalászt átfogó vörös szalag is.

Alzheimer: A betegség, amit nem lehet gyógyítani

A címerben hangsúlyozott nemzeti jelleg azonban kiüresedetten, konkrét történelmi tudattartalmak nélkül jelentkezett, hiszen a pajzs nemzetiszínű vágásai mögött csak a heraldikát igen alaposan értők ismerhették fel az ősi magyar címer vörössel és ezüsttel hétszer vágott hármas halmának a zöldjét, így az es címer ennyire áttételesen már csak alig-alig utalt a történelmi magyar címer egyes ábrázolásaiból kiolvasható szimbólumokra.

A címert

Hasonlókiadványok