Genetikai rák ppt, A DNS-szakaszok (gének) megsokszorozódása

A rák genetikai alapjai - ppt letölteni

Kik vehetik fel a tárgyat?

hpv 16 vírus loswerden

Biológia BSc A kurzus leírása tantárgyfelelős: Dr. Kiss Erzsébet A tantárgy oktatásának célja, hogy ismertesse a növények, állatok és mikroorganizmusok működését életfolyamatait meghatározó genetikai programmal kapcsolatos alapismereteket. Ennek érdekében a tantárgy a földi élet információjából kiindulva mutatja be és értelmezi az öröklődés- és változékonyság- a prokarióta és eukarióta genom jellegzetességeit, a genetika mendeli alaptörvényeit, a sejtciklus, a rák, az egyedfejlődés, az immunrendszer, a szaporodás és a magatartás genetikai alapjait.

hallucinogén gombák eladó

Az előadások power point formában összeállított anyaga; Heszky L. Előadások tematikája 1.

a genitális szemölcsök eltávolítása proktológus által

A DNS elemzésének módszerei: molekuláris biológiai módszerek: hibridizáció, PCR polimeráz láncreakciószekvenálás 5. A DNS elemzésének módszerei: genom-méret meghatározás prokariótákban és ezkariótákban, flow citometria.

About PowerShow. Whether your application is business, how-to, education, medicine, school, church, sales, marketing, online training or just for fun, PowerShow. And, best of all, most of its cool features are free and easy to use.

Génexpresszió és DNS chip technológia 6. A DNS biológiai funkciói: információtárolás, replikáció, a DNS replikáció pontosságát biztosító mechanizmusok genetikai stabilitás, mutációrekombináció, génexpresszió transzkripció, szabályozás 7.

Katalin története az áttétes vastagbélrákkal

Prokarióta genetika, a gén fogalma, genetikai rák ppt baktériumokban 8. A prokarióta génműködés, struktúrgének és szabályozó elemek, transzkripció prokariótákban, operonok, pozitív és negatív szabályozás 9.

Humán papillomavírus herpesz

Az in vitro rekombináció alapjai; a klónozó plazmidok szekvencia-elemei; baktérium transzformáció, restrikciós endonukleázok; a rekombináns plazmidokat hordozó Escherichia coli kolóniák azonosítása Az eukarióta gének és működésük. Mendel törvényei, a mendeli hasadási arányoktól való eltérések okai; a gömbölyű és ráncos borsó, a domináns és recesszív fenotípus molekuláris háttere Genetikai kapcsoltság linkage ; extrakromoszómális öröklődés eukariótákban, mitokondriális és kloroplasztisz genom Reprodukció eukariótákban, sejtciklus és sejtosztódás.

A mitózis és a mejózis genetikai jelentősége A rák mint genetikai betegség; az immungenetika alapjai A magatartás genetika alapjai; az egyedfejlődés genetikája Vizsgainformáció A félév elismerésének feltétele: sikeres terminológia vizsga.

szemölcsök fertőző vagy sem

A kurzus írásbeli vizsgával zárul.

Hasonlókiadványok