Schistosomiasis finanszírozása

Az elmúlt hatvan évben előrelépés történt a szisztoszomiasis kezelésében Kínában. Vannak még nehéz kihívások, amelyeket még meg kell oldani. Ez a cikk azt vizsgálja, hogy az egészségügyi rendszer milyen mértékben kínál pozitív környezetet a betegség elleni küzdelemhez. E szakaszok mindegyike külön politikai döntéshozatali környezetben zajlott. A tanulmány részben ezekre a fázisokra támaszkodik, hogy felvázolja a betegségek elleni küzdelem öt kérdését, és megvitatja azokat az egészségügyi rendszer és annak legújabb trendek összefüggésében.

Ezek magukban foglalják a politikai döntéshozatali schistosomiasis finanszírozása, az egészségügy ágazatközi fellépését, az egyenlőséget és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a közjavak és a külső költségek finanszírozását, valamint az erőforrás-gazdálkodás és a tervezés megerősítését.

Ezek a kérdések képezik a kutatás és a kapacitáserősítés beillesztésének napirendjét a kínai egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy pozitívabb környezetet teremtsenek a szisztoszomiasis elleni védekezéshez.

Ennek során fontos hangsúlyozni a közszféra szerepét és integritását a kereskedelmével szemben, a saját tőke alapértékét, a rendszer széles perspektíváját és az érdekképviselet szerepét. Többnyelvű kivonatok Az összefoglalónak az Egyesült Nemzetek Hat hivatalos munkanyelvére történő lefordításáért lásd az 1.

Háttér A Schistosomiasis japonica elsősorban a Kínai Népköztársaságban FK Fülöp-szigeteka Fülöp-szigeteken és Indonézia kis zsebében fordul elő, bár a Kína a három ország közül a legerősebben endemikus [1, 2]. Az es évek elején végzett nagyszabású járványügyi felmérés kimutatta, hogy a betegség 10 tartományban, egy autonóm régióban és egy önkormányzatban városban elsősorban a Jangce folyó mentén, Kína déli részén volt endemikus [3].

schistosomiasis finanszírozása

A becslések szerint 11, 6 millió ember volt fertőzött szisztoszómákkal, és több mint millió ember volt a fertőzés kockázatának az es években. Nagyon sokat sikerült elérni a kínai PR-ben a schistosomiasis kezelésében [1, 4, 5]. Az Oncomelania hupensis élőhelyek területe becslések szerint 3, 7 milliárd m 2, amely körülbelül az es évek területének kb.

schistosomiasis finanszírozása

A fenti eredmények felismerése mellett továbbra is számos jelentős kihívás van, például a meglévő kiterjedt csiga-élőhelyek bonyolult környezettel, a Három-szoros gátak és a déli-északi vízkonverziós projekt által kiváltott ökoszisztéma-változások, az éghajlatváltozás hatásai, a a rendkívül érzékeny megfigyelő és reagáló rendszer hiánya, valamint a fertőzött személyek hozzáférése az egészségügyi ellátáshoz.

Ez a cikk azt elemzi, hogy ezen kihívások megértésének egyik kulcsa nemcsak a Schistosomiasis Diseases Control program keretein belül rejlik, hanem az egészségügyi rendszer többi részén is. Az, hogy a betegségvédelmi programok hogyan illeszkednek az egészségügyi rendszerekbe, az egészségügyi rendszerek elemzésének visszatérő témája schistosomiasis finanszírozása óta.

A közelmúltban végzett munkája arra is irányult, hogy szinergikusabb kapcsolatokat alakítson ki a betegségvédelmi programok és az egészségügyi rendszer többi része között, egy rendszeresebb megközelítés mellett [12—15].

Ez a cikk ebbe az elemzési vonalba tartozik, és egy adott aspektusra összpontosít; nevezetesen, hogy az egész egészségügyi rendszer milyen mértékben teremti meg a pozitív környezetet a betegségkezelés hatékony fejlesztéséhez. A meglévő kutatások áttekintésén alapul, amelynek elemzése schistosomiasis finanszírozása veszi a szerzők kutatásait és gyakorlati tapasztalatait.

A schistosomiasis ellenőrzése és az egészségügyi rendszer Kínában

Ezt a bevezetést követően a cikk meghatározza a emberek parazitáinak gyógyszere elleni küzdelem történelmi fázisait Kínában.

A fázisok konkrét politikai és társadalmi kontextusban működtek, és a betegségkezelés sajátos megközelítéseit mutatták be. Felhívjuk a figyelmet a politikai döntéshozatali folyamatra, az egészségügy ágazatközi fellépésére, az egészségügyi szolgáltatások méltányosságára és elérhetőségére, a közjavak és szolgáltatások finanszírozására, valamint az erőforrás-gazdálkodás és a tervezés megerősítésére.

Adott esetben ajánlásokat tesz az egészségügyi rendszerek kutatási és fejlesztési menetrendjére. A dolgozat négy felmerülő téma elemzésével zárul le; a közszféra szerepe és integritása, a méltányosság fontossága a szegénység fertőző betegségei szempontjából, az egészségügyi rendszerek fejlesztésének és az érdekképviselet fontosságának. A cikk kutatóknak, politikai döntéshozóknak és szakembereknek szól, akik mind a szisztoszomiasis elleni küzdelemmel, mind az egészségügyi rendszerek fejlesztésével foglalkoznak.

Schistosomiasis és annak ellenőrzése PR Kínában A schistosomiasis az egyik súlyos fertőző betegség volt a PR Kína es megalapításának idején.

Az es évek óta Kína harcol a betegséggel; A stratégiák és megközelítések a politikai, társadalmi-gazdasági, technológiai és járványtani változások összefüggésében fejlődtek ki. A betegség elleni küzdelem során három, viszonylag különálló fázist lehet azonosítani: a es évek as évek eleje, b schistosomiasis finanszírozása évek közepe - körülbelülc től kezdve. Ezeknek a fázisoknak a meghatározásakor felismerjük az elemzés bizonyos fokú általánosítását és a fázisok egymást átfedő jellegét.

Minden szakasz nemcsak a betegségkezelés bizonyos megközelítéseire helyezi a hangsúlyt, hanem a politikai és társadalmi változások politikai környezetéhez schistosomiasis finanszírozása.

Betegségek kiküszöbölési stratégiája, hangsúlyt helyezve a csigák elleni küzdelemre es évek és as évek eleje A PR-Kína rossz egészségi állapota, valamint a szisztoszomiasis, mint az egyik fő fertőző betegség, schistosomiasis finanszírozása új köztársaság vezetői között erős politikai akarat alakult ki a betegség leküzdésére.

A kínai PR-ben az egészségügyi ellátás pénzügyi és emberi erőforrásai azonban schistosomiasis finanszírozása korlátozottak voltak, és ezek többségét néhány városi városban osztották el.

Kína egészségügyi rendszereinek infrastruktúrája a legtöbb helyen gyenge volt, és nem érte el a lakosság túlnyomó többségének megfelelő nyúlféreg ellátást. Ugyanakkor a különféle ágazatok közötti együttműködést fejlesztették ki olyan programokkal, amelyek magas szintű politikai támogatást kaptak.

A csigák környezeti módosítással való eltávolítását és a puhatestű-tisztítást a kemoterápiával kombinálva hangsúlyozták. Tömegmozgalmakat fejlesztettek ki a közösségi források mozgósítása érdekében, hogy hozzájáruljanak a csiga-ellenőrzési kampányhoz, szabad munka és helyi csendes innovatív modellek révén a csiga felszámolására.

A kommunista párt égisze alatt a kínai nép, valamint a mentősök, például a mezítláb orvosok falusi szinten, betegségvédelmi programokat folytattak. Időközben a mezőgazdasági műszaki és vízgazdálkodási tevékenységeket, például a vizes élőhelyek visszanyerését, az új árok ásását és a régi megtöltését, valamint a rizs rizsföldeinek száraz növényekké változtatását fejlesztették ki és hajtották végre összehangolt tevékenységek sorozataként a csigák schistosomiasis finanszírozása módosítására.

A betegség elleni védekezés fontos jellemzője az es években a vertikális nemzeti szisztoszomiasis elleni védekező program létrehozása és működtetése volt. Nemzeti, tartományi, prefektúrális, megyei és települési szintektől felállítottak anti-schistosomiasis intézményeket vagy állomásokat, amelyek a betegségek elleni küzdelem és kezelés fő felelősségét vállalják. A megelőzésben és a schistosomiasis finanszírozása gondozásban szakosodott és ezeken a szakosodott szervezetekben dolgozó alkalmazottak száma az as évek közepére elérte a schistosomiasis finanszírozása et, ami egy erőteljes munkaerő a betegség ellen.

A nemzeti programot, beleértve ezeket az intézményeket és állomásokat, az es évek végéig viszonylag jól finanszírozták. A hatékony beavatkozás eredményeként a Kínai Köztársaság számos helyén mentek csigák.

Trópusi férgek: a bolygó egyharmadát megfertőzik, miért nem teszünk többet?

A schistosomiasis és az új esetek gyakorisága nagyon alacsony szintre csökkent az as évek elején, különösen Kína keleti partvidékein. Kemoterápián alapuló morbiditásszabályozási stratégia as évek közepe - körülbelül Kína gazdasági reformját ban indította el, és a tervezett gazdaságát piaci piacgá alakította át. A vidéki térségek települési rendszerén alapuló kollektív gazdaság összeomlott. A kínai társadalom a gazdasági reform óta mélyreható változásokon ment keresztül.

Noha szájüregi rákfogak közül sokat pozitívnak lehet tekinteni, mint például a jobb életszínvonal, vannak olyan fontos hátrányai, mint például az egyenlőség és a társadalmi igazságosság romlása. A kormányzati egészségügyi intézmények viszonylag kevesebb támogatást kaptak működési költségeik fedezésére, miközben hallgatólagosan ösztönözték őket, hogy emeljék a szolgáltatási díjakat az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának támogatása érdekében.

A szolgáltatók érdeklődtek a schistosomiasis finanszírozása megszerzésében a szolgáltatási díjak és a gyógyszerértékesítésből származó nyereség terén, hogy fedezzék a költségeket és növeljék jövedelmüket, amelyek gyakran kapcsolódtak a jövedelemtermelés szintjéhez.

Bár a kormány továbbra is támogatta a szisztoszomiasis elleni küzdelmet, de ez korlátozott volt és nem tudta kielégíteni a betegség elleni küzdelem igényeit. Még az anti-schistosomiasis intézményeknek és központoknak kellett bevételt generálniuk a működésük részleges költségeinek fedezésére. PR-Kínában kevés egészségügyi intézmény továbbra is érdekelt a szisztoszomiasis elleni védekező intézkedések megelőzésében, többek között a magányos mesterek betegségek között.

Ezenkívül a közösségi források mozgósítása a betegség elleni küzdelemben már nem volt egyszerű. A vidéki közösségekben a csigaproblémák megoldására már nem volt szabad munkaerő, mivel a település és a falu vezetése már nem volt hatásköre arra, hogy a gazdákat arra kényszerítse, hogy ingyen dolgozzanak a közösségi projekteknél.

schistosomiasis finanszírozása

Ezen túlmenően az ágazatközi egészségvédelem IAH megnehezült, ha nem is lehetetlen. A kínai társadalomban a piaci mechanizmusok uralják a termelést, miközben az egészségügy és a társadalmi fejlõdés ágazatközi fellépésének ösztönzésére irányuló politikai lendület, amely a tervezett gazdaságban erõs volt, jelentõsen meggyengült.

Az es évek végére néhány tartomány és megye lecsökkentette a vertikális programot, és számos anti-schistosomiasis állomást integrált a betegségvédelmi rendszer Schistosomiasis finanszírozása általános központjába vagy más betegségmegelőző intézetekbe.

schistosomiasis finanszírozása

Egybeesés útján a WHO szisztoszomiasis elleni küzdelemmel foglalkozó szakértői konzultációs bizottsága ben kiigazította stratégiáját és célkitűzéseit a schistosomiasis elleni védekezésre, az átviteltől való megszakítástól vagy annak kiküszöbölésétől a fejlődő országok morbiditásszintjéig [16, 17].

Hasonlókiadványok