Ürömmegelőzési intézkedések,

A tűzesetek megelőzése 6.

ürömmegelőzési intézkedések

A tűzpászta minimálisan 3 méter széles, minden éghető anyagtól mentes, talajjal fedett terület, melynek folyamatos karbantartásáról, azaz gyomtól és egyéb éghető anyagtól mentes állapotban tartásáról az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni. A figyelmeztető, tájékoztató táblákat az erdőbe vezető erdészeti magánutak, épített közelítő nyomok, jelzett turistautak bejáratánál, erdészeti közjóléti létesítményeknél, erdei szálláshelyeknél, erdei iskoláknál, valamint a tűzrakó helyeken kell elhelyezni.

ürömmegelőzési intézkedések

Tűzveszélyes üzemi tevékenység 9. Az égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.

ürömmegelőzési intézkedések

Az ellenőrzött tűz olyan folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen.

A tűz teljes elhamvadásáig biztosítani kell a boksa és a kemence felügyeletét.

ürömmegelőzési intézkedések

Bekerített tárolóhelynél a védősávot a kerítés külső hpv vírus ürítése kell létesíteni. Fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok A lehatárolás tűzkockázat értékelő rendszer által számított tűz időjárási index értékhez is köthető.

ürömmegelőzési intézkedések

Az OKF A térképet mindennap Záró rendelkezések ÖM rendelethez Az erdőrészletek besorolásának alapját az erdőrészlet szinten elvégzett osztályozás képezi. Nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó erdők: a Erdeifenyő és feketefenyő elegyes és elegyetlen ürömmegelőzési intézkedések b Közönséges boróka állományok c Lombos tölgy, cser, akác - csak fenyő elegyes erdőfelújítások és erdőtelepítések 5 méteres magasságig 2.

ürömmegelőzési intézkedések

Közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó erdők: a A nagymértékben veszélyeztetett kategóriába nem sorolt egyéb fenyves fiatalosok b Tölgy, cser állományok, karsztbokorerdők 5 méteres magasság felett c A 2 évnél régebbi felújítandó üres vágásterületek 2.

ÖM rendelethez A megyék erdőtűz-veszélyeztetettségi besorolása a következő tényezők figyelembevételével történik - az egyes társulások biomassza-dinamikai és tűzökológiai viszonyai, - ürömmegelőzési intézkedések adott településhatárhoz tartozó közepesen és nagymértékben veszélyeztetett terület aránya az összes erdőterülethez képest, - az adott megyében a közepesen és nagymértékben veszélyeztetett terület aránya az összes erdőterülethez képest, - az elmúlt évek tűzkár-statisztikai adatai, - a regionális szocio-ökonómiai viszonyok.

Hasonlókiadványok